Participanți club: Octav Z., Ștefan U., Lidia D., Gigi D., Anca M.

 

A „500-a oară” pe platoul de deasupra Polovragiului în căutarea unei deja mitice peșteri, singurul care a găsit ceva, scurmând cu bățul prin frunzele din peretele unei vaioage a fost Ștefan, care a descoperit pe pielea lui că viespile își fac stup și pe pământ.

În Polovragi  în capătul săpăturii din galeria Diaclazei, revenirea anevoioasă:

 

Discutie de tehnică de abordare a strâmtorilor în pantă pe nisip rămasă nerezolvată: